Kosten Osteopathie

Wordt osteopathie vergoed?

Dit is afhankelijk van uw verzekering en soort dekking. Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden een deel of de gehele behandeling. Voor juiste gegevens kunt u het beste uw polis of verzekeraar raadplegen.

Een erkend osteopaat is lid van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) & Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF). Dit zal altijd op het briefpapier vermeld staan. Verder is hij ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Is de studie volledig voltooid dan heeft hij de titel D.O. (diploma osteopathie). De zorgverzekeraar heeft een lijst waarop de geregistreerde osteopaten vermeld staan. Een consult bij Optimum Osteopathie duurt ongeveer 45 minuten en vindt, afhankelijk van de klachten, 1x per 4 tot 6 weken plaats. De kosten voor een consult zijn €95,-.

Hoe weet ik of een osteopaat voldoet aan de gestelde opleidingseisen?

Een erkend osteopaat is lid van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) & Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF). Dit zal altijd op het briefpapier vermeld staan. Verder is hij ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Is de studie volledig voltooid dan heeft hij de titel D.O. (diploma osteopathie). De zorgverzekeraar heeft een lijst waarop de geregistreerde osteopaten vermeld staan.