Whiplash en andere klachten na een ongeval

Na een ongeval heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen. We proberen dit herstel te optimaliseren, zodat dit zo goed mogelijk gebeurd. Soms krijgt het lichaam dat niet goed voor elkaar. Dan gaan we op zoek naar de zaken die nog in de weg van herstel staan en helpen het lichaam op weg naar herstel. Hersenen en zenuwen hebben nog langer nodig om te herstellen. Bij een letsel aan hoofd of nek kunnen ook wel hoofdpijn, duizeligheid, tinnitus, concentratiestoornissen en overgevoeligheid voor prikkels ontstaan. Ook hierbij is er een begeleidende rol voor de osteopaat.

Meer informatie over Kinderen Volwassenen Sport Bedrijven